De missie van Meewint

Als leerkracht heb je een maatschappelijk zeer relevante opdracht die niet altijd makkelijk is. Je leerlingengroep is samengesteld uit kinderen die allemaal, elk apart een specifieke achtergrond hebben.

Zij hebben doorheen de jaren een pantser ontwikkeld, een harnas aangetrokken dat hen helpt om te ‘overleven’. Dat pantser vertaalt zich soms in volgzaamheid, stilzwijgen, teruggetrokkenheid, een woede-uitbarsting, pestgedrag of zelfs zelfverminking.

Jij pikt in op individueel gedrag, je blust brandjes tussen groepjes… je redt je met de middelen die je hebt en kent. Je opleiding, je ervaring en je eigen persoonlijkheid. Maar wie het hardst roept, krijgt vaak de meeste aandacht. Wie stil is en thuis kerft of incasseert, wordt te weinig gezien.

Meewint ondersteunt met kunst. Want kunst heeft een vaak ongekende agogische meerwaarde: beweging, mime, improvisatie, creatie en interactie brengen een gedeelde rust en ontspanning.

Iedereen komt los van zijn gedachtestroom, zijn dagelijkse besognes en zijn achtergrond. Er komt ruimte voor een open en onbevangen blik naar binnen, naar de ander en de omgeving.

Hannes Goffin

Hannes Goffin

Ik ben artiest en kunstenaar. Maar niet alleen, ergens weggedoken in een atelier.

Met anderen. Samen ‘spelen’, creëren en een eindje op weg.

Los van wat hoort en wat zou moeten.

Zo connecteren we. Met onszelf, de ander en onze omgeving.

Bewust en alert. Harmonieus verbonden.

Ga je mee?

samen verkennen wat mogelijk is?

Ontdek welk project het beste aansluit bij je school of klas.