Verbondenheid: hét middel tegen pesten

Muzische workshop rond pesten

Voor wie?

Alle leerlingen, leerkrachten en begeleiders binnen alle types onderwijs -buitengewoon, kleuter, lager, secundair, Okan- en jeugdzorg.

In deze workshop leren leerlingen en leerkrachten

Qua muzische vaardigheden​

Drama
Vooroordelen loslaten – genieten van lichaamstaal en muzisch handelen.

Qua agogische vaardigheden

Op sociaal-emotioneel vlak:

  • veerkracht: zelfzorg – zelfkennis – sociale steun verwerven;
  • zelfregulering: omgaan met triggers;
  • zelfeffectiviteit: de kracht ervaren van zich bekwaam te voelen;
  • inzicht in zichzelf en de ander verwerven;
  • Zich te oefenen in omgangswijzen met anderen, waarin ze minder sterk zijn;
  • Naar een geweldloze oplossing te zoeken in een eenvoudige conflictsituatie met leeftijdsgenoten.

Qua non-verbale geweldloze communicatie 

Op het vlak van extrinsieke en intrinsieke motivatie: zinvolheid, plezier en interesse ervaren, evenals bekrachtigd psychisch welbevinden, positieve emoties, behulpzaamheid, concentratie en flow.

In actie

Op het programma

In een context van woordloos theatraal spel en geweldloze communicatie gaan we op zoek naar een positieve klasgeest. Altijd vanuit de noden en behoeften van de leerlingen, op het vlak van sociale interactie.

Zelfregulatie en sociale weerbaarheid staan centraal. We gaan op zoek naar verbondenheid met onszelf, en van daaruit met de groep.

We werken ervaringsgericht met een muzische grondhouding vanuit speelsheid en creativiteit. Zo gaan we aan de slag met woordloze improvisaties, fysiek theater en contact-clownerie. Geïnspireerd door Geweldloze Communicatie (M. Rosenberg en Human Matters) en Traumasensitief lesgeven (Somatic Experiencing, Maggie Kline en de Polyvagaaltheorie van Stephen W. Porges en Deb Dana).

Praktisch

In onderling overleg gaan we een halve of volledige dag aan de slag.

  • Halve dag: 275 euro
  • Volledige dag:  525 euro
  • Vervoerskosten komen op 0,40 euro/km


Eventuele materiaalkosten worden apart berekend in functie van het project en de beschikbare materialen op school.

Meer informatie en inschrijven?

Neem contact met me op.