Als vanuit het niets: verwondering!

Voor wie?

Alle leerlingen, leerkrachten en begeleiders binnen alle types onderwijs -buitengewoon, kleuter, lager, secundair, Okan- en jeugdzorg.

In deze workshop leren leerlingen en leerkrachten​

Qua muzische vaardigheden​

Drama
Vooroordelen loslaten – genieten van lichaamstaal en muzisch handelen.

Qua agogische vaardigheden

Op sociaal-emotioneel vlak:

  • veerkracht: zelfzorg – zelfkennis – sociale steun verwerven;
  • zelfregulering: omgaan met triggers;
  • zelfeffectiviteit: de kracht ervaren van zich bekwaam te voelen;
  • inzicht in zichzelf en de ander verwerven.

Qua non-verbale geweldloze communicatie 

Op het vlak van extrinsieke en intrinsieke motivatie: zinvolheid, plezier en interesse ervaren, evenals bekrachtigd psychisch welbevinden, positieve emoties, behulpzaamheid, concentratie en flow.

In actie

Op het programma

Als acteur is vertrouwen het begin van alles. Alleen met vertrouwen geraak je echt helemaal in je rol.

We dompelen de groep dan ook onder in een ‘vertrouwensbad’ en leren de basisbeginselen van improvisatietheater aan: spelen en loslaten!

We werken al spelend actief rond begrippen als rollenspel, status, stem, emoties, omgeving en natuurlijk: personages. Allemaal activiteiten die ook perfect mogelijk zijn in de klaspraktijk.

We werken ervaringsgericht met een muzische grondhouding vanuit speelsheid en creativiteit.

Praktisch

  • In onderling overleg gaan we een halve of volledige dag aan de slag.
  • Sessie 1 uur: 175 euro
  • Halve dag: 275 euro
  • Volledige dag: 525 euro
  • Vervoerskosten komen op 0,40 euro/km
  • Eventuele materiaalkosten worden apart berekend in functie van het project en de beschikbare materialen op school.

Meer informatie en inschrijven?

Neem contact met me op.