Spiegeltje, spiegeltje

Workshop filosoferen met kinderen en jongeren, over aardig en gelukkig zijn

Voor wie?

Alle leerlingen, leerkrachten en begeleiders binnen alle types onderwijs -buitengewoon, kleuter, lager, secundair, Okan- en jeugdzorg.

In deze workshop leren leerlingen en leerkrachten​

Qua muzische vaardigheden​

Drama
Vooroordelen loslaten – genieten van lichaamstaal en muzisch handelen.

Qua agogische vaardigheden

Op sociaal-emotioneel vlak:

 • zelfeffectiviteit: de kracht ervaren van zich bekwaam te voelen;
 • inzicht in zichzelf en de ander verwerven.

Op vlak van filosoferen:

 • een probleem analyseren;
 • een eigen mening vormen;
 • gedachten helder verwoorden;
 • actief luisteren;
 • andere perspectieven aanvaarden;
 • durven om vragen te stellen.

Qua non-verbale geweldloze communicatie 

Op het vlak van extrinsieke en intrinsieke motivatie: zinvolheid, plezier en interesse ervaren, evenals bekrachtigd psychisch welbevinden, positieve emoties, behulpzaamheid, concentratie en flow.

In actie

Op het programma

In het contact met de ander op school, op straat, thuis of waar dan ook, ontstaan meningsverschillen en conflicten door de dualiteit in ons denken. We beoordelen iets of iemand als goed of slecht. We maken onderscheid tussen jongen en meisje, jong en oud, hoe mensen eruit zien, religies, naties, sociale lagen…

Van daaruit voelen we liefde of haat, vrede of onvrede, geluk of ongeluk, en gevoelens die ons beperken in het contact met de ander.

In alle openheid van spel en plezier ontmijnen we die spanningen en komen we in de ‘ruimte van betrokkenheid en veiligheid’. Daar werken we rond ‘waarheid-denken en -redeneren’.

Met gespreksonderwerpen als ‘Wie ben ik? Ben ik hetzelfde als anderen? Ben ik gelukkig met veel geld? Kijk ik graag in de spiegel? …

Doordat we de rust en de kalmte in onze geest opzoeken, worden onze executieve functies geactiveerd en kunnen we het filosoferen aan!

We werken ervaringsgericht met een muzische grondhouding vanuit speelsheid en creativiteit. Zo gaan we aan de slag met filosoferen en fysiek theater. Geïnspireerd door Geweldloze Communicatie (M. Rosenberg en Human Matters) en Traumasensitief lesgeven (Somatic Experiencing, Maggie Kline en de Polyvagaaltheorie van Stephen W. Porges en Deb Dana).

Praktisch

In onderling overleg gaan we een halve of volledige dag aan de slag.

 • Halve dag: 275 euro
 • Volledige dag: 525 euro
 • Vervoerskosten komen op 0,40 euro/km


Er is geen materiaalkost.

Meer informatie en inschrijven?

Neem contact met me op.