Kijken door een traumabril

Voor wie?

Alle leerkrachten en begeleiders binnen onderwijs en zorg.

In deze vorming leer je

Dagdeel 1

  • Wat trauma precies inhoudt;
  • De gevolgen van trauma herkennen en erkennen;
  • Het gedrag van leerlingen interpreteren, met concepten als ‘de onzichtbare rugzak’ en de ‘cognitieve driehoek’;
  • Op een effectieve manier reageren op het gedrag van kinderen;
  • Het veiligheidsgevoel van leerlingen te vergroten.

Dagdeel 2

  • Welke tools je met jouw houding kan inzetten, om leerlingen positieve en herstellende ervaringen te laten opdoen, die tot nieuwe neurale verbindingen in de hersenen leiden en waardoor ze een nieuw gedrag kunnen aanleren;
  • Hoe om te gaan met weerstand;
  • Hoe je kan groeien in jouw ‘leerkracht stijl’ zodat je een andere kijk krijgt op (problematisch) gedrag van leerlingen.

In actie

Op het programma

Dagdeel 1

Met een gezamenlijke opwarming brengen we een sfeer van rust, ontspanning en betrokkenheid binnen de groep.

Binnen deze atmosfeer voeren we een gesprek rond trauma-stress en staan we stil bij onze aanwezigheid als leerkracht tijdens het lesgebeuren. Hoe beïnvloedt dat de veiligheid en het gedrag van getraumatiseerde leerlingen? En hoe beïnvloedt dat onszelf als leerkracht?

Ten slotte bespreken we hoe we het veiligheidsgevoel van leerlingen kunnen vergroten, zodat het ook het klasklimaat en de schoolprestaties bevordert.

Dagdeel 2

In deel twee gaan we aan de slag met enkele casussen. Daarbij gaan we aan de slag met de tools om op een effectieve manier op het gedrag van leerlingen te reageren.

Ten slotte reflecteren we samen over wat je na deze navorming meeneemt en wat je eerstvolgende actie in de les kan zijn.


Geïnspireerd door Geweldloze Communicatie (M. Rosenberg en Human Matters) en Traumasensitief lesgeven (Somatic Experiencing, Maggie Kline en de Polyvagaaltheorie van Stephen W. Porges en Deb Dana).

Praktisch

Je kan het eerste dagdeel van deze vorming apart bestellen of je kan de vorming in haar geheel van 2 dagdelen bestellen.

  • Dagdeel 1 en 2 : prijs op aanvraag

Meer informatie en inschrijven?

Neem contact met me op.