Wat als je mij écht begreep?

Kunst­project vanuit woord­loos theater ​

Voor wie?

Alle leerlingen, leerkrachten en begeleiders binnen alle types onderwijs -buitengewoon, kleuter, lager, secundair, Okan- en jeugdzorg.

Wat houdt een kunstproject in?

Kunst heeft een vaak ongekende agogische meerwaarde: beweging, mime, improvisatie, creatie en interactie brengen een gedeelde rust, ontspanning en veiligheid. Iedereen komt los van zijn gedachtestroom, zijn dagelijkse besognes en zijn achtergrond. Er komt ruimte voor een open en onbevangen blik naar binnen, naar de ander en de omgeving.

We werken volledig op maat vanuit alle mogelijke kunstvormen aan een thema dat zich spontaan aandient of vooraf wordt bepaald. Veerkracht, pesten, samenhorigheid, sterk in je schoenen staan, de natuur… We gaan niets uit de weg.

In dit kunstproject leren leerlingen en leerkrachten

Qua muzische vaardigheden​

Drama
Vooroordelen loslaten – genieten van lichaamstaal en muzisch handelen.

Beeld

  • plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven;

  • tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven.

Qua agogische vaardigheden

Op sociaal-emotioneel vlak:

  • veerkracht: zelfzorg – zelfkennis – sociale steun verwerven;
  • zelfregulering: omgaan met triggers;
  • zelfeffectiviteit: de kracht ervaren van zich bekwaam te voelen;
  • inzicht in zichzelf en de ander verwerven.

Qua non-verbale geweldloze communicatie 

Op het vlak van extrinsieke en intrinsieke motivatie: zinvolheid, plezier en interesse ervaren, evenals bekrachtigd psychisch welbevinden, positieve emoties, behulpzaamheid, concentratie en flow.

In actie

Op het programma

Aan de hand van woordloos en theatraal spel creëren we binnen de groep veiligheid en betrokkenheid. Van daaruit krijgen we een zicht op en vooral toegang tot hun behoeften op sociaal-emotioneel vlak.

We werken ervaringsgericht met een muzische grondhouding vanuit speelsheid en creativiteit.

Zo gaan we aan de slag met woordloze improvisaties, fysiek theater en contact-clownerie. Geïnspireerd door Geweldloze Communicatie (M. Rosenberg en Human Matters) en Traumasensitief lesgeven (Somatic Experiencing, Maggie Kline en de Polyvagaaltheorie van Stephen W. Porges en Deb Dana).

Praktisch

In onderling overleg wordt een project verdeeld over 5 à 10 sessies, verspreid over verschillende dagen en weken. Een sessie duurt 1 tot 3 uur.

BELANGRIJK: dit project kan volledig gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid. Lees alle info na. Meewint helpt je mee om het subsidiedossier op te stellen.

Meer informatie en inschrijven?

Neem contact met me op.