Pesten in beeld

Voor wie?

Alle leerlingen, leerkrachten en begeleiders binnen alle types onderwijs -buitengewoon, kleuter, lager, secundair, Okan- en jeugdzorg.

In deze workshop leren leerlingen en leerkrachten​

Qua muzische vaardigheden​

Drama
Vooroordelen loslaten – genieten van lichaamstaal en muzisch handelen.

Beeld

  • beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en kritisch benaderen;

  • plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven;

  • problemen oplossen, technieken toepassen, gereedschappen en materialen hanteren om beeldend vorm te geven op een manier die voldoening geeft;
  • tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven.

Qua agogische vaardigheden

Op sociaal-emotioneel vlak:

Zelfinzicht, inzicht in de ander, zelfregulering en motivering verwerven.

Qua non-verbale geweldloze communicatie 

Op het vlak van extrinsieke en intrinsieke motivatie: zinvolheid, plezier en interesse ervaren, evenals bekrachtigd psychisch welbevinden, positieve emoties, behulpzaamheid, concentratie en flow.

In actie

Op het programma

Pesten pak je best zo snel mogelijk aan. Om de psychische gevolgen voor het slachtoffer te beperken én om te vermijden dat andere kinderen na verloop van tijd een negatief beeld krijgen van het gepeste kind. Daarnaast het belangrijk om de pester er bewust van te maken dat we het pestgedrag opmerken en er actie tegen ondernemen.

We benaderen dit delicate onderwerp op een beeldende manier. Dat helpt om emoties te uiten en dialoog op gang te brengen die tot oplossingen kan leiden. We werken ervaringsgericht met een muzische grondhouding vanuit speelsheid en creativiteit.

Zo gaan we aan de slag met theater (fysiek theater, improvisaties) en beeldende kunsten (houtbewerking, schilderen, collage, tekenen…).

Praktisch

In onderling overleg wordt een project verdeeld over 5 à 10 sessies, verspreid over verschillende dagen en weken. Een sessie duurt 1 tot 3 uur.

  • Sessie 1 uur: 175 euro
  • Sessie 2 à 3 uur: 275 euro
  • Sessie 4 à 6 uur: 525 euro
  • Vervoerskosten komen op 0,40 euro/km
  • Materiaalkosten voor hout-acrylverf worden apart berekend in functie van de grootte van de groep en de beschikbare materialen op school.

Meer informatie en inschrijven?

Neem contact met me op.